Подробности

[В начало]

Проблема в реализации № S0727

Краткое описание

Интерфейс QTextObject::format() const библиотеки Qt4 падает на любых параметрах

Подробное описание

Интерфейс QTextObject::format() const библиотеки Qt4 падает на любых параметрах.

Раздел стандарта

http://doc.trolltech.com/4.2/qtextobject.html#format

Пример

#include <QApplication>
#include <QtCore/qtimer.h>
#include <QtGui/qtextobject.h>
#include <QtGui/qtextdocument.h>

class QTextDocumentChild: public QTextDocument
{
public:
  QTextDocumentChild
  (
      const QString & Par_1,
      QObject * Par_2
  );
  QTextObject * createObject_Adv(const QTextFormat & Par_1);
};

QTextObject* create_QTextObject()
{
  QTextDocumentChild * Par_0_0 = new QTextDocumentChild("XXX", NULL);
  QTextFormat Par_0_1(QTextFormat::ListFormat);
  return Par_0_0->createObject_Adv(Par_0_1);
}

QTextDocumentChild::QTextDocumentChild
(
  const QString & Par_1,
  QObject * Par_2
):QTextDocument(Par_1, Par_2){}

QTextObject * QTextDocumentChild::createObject_Adv(const QTextFormat & Par_1)
{
  return this->createObject(Par_1);
}

int main()
{
  //PREAMBLE
  #ifdef Q_WS_X11
  bool useGUI = getenv( "DISPLAY" ) != 0;
  #else
  bool useGUI = TRUE;
  #endif
  int app_argc = 1;
  char* app_argv[2]={"", NULL};
  QApplication::setColorSpec(QApplication::ManyColor);
  QApplication* app = new QApplication(app_argc, app_argv, useGUI);
  
  //PARAMETER INITIALIZATION
  QTextObject * Obj = create_QTextObject();

  //TARGET INTERFACE
  Obj->format();

  QTimer::singleShot(100, app, SLOT(quit()));
  return app->exec();
}

Компонент

qt4 4.2 or later

Принято

Qt Software Task Tracker 246138

Статус

Исправлено в qt4 4.5.1

[В начало]